:: สามในห้าผู้ใหญ่ดื่มเพื่อลดความเครียด

ดร. ซาร่าอิมริซิโอหัวหน้าแผนกวิจัยของ Alzheimer’s Research UK กล่าวว่า “ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการดื่มสุราของผู้คนในวัยกลางคนเท่านั้นเราไม่ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มของพวกเขาก่อนหน้านี้ในวัยผู้ใหญ่และอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้อาจส่งผลต่อในภายหลัง ความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชีวิต

“คนที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างสมบูรณ์อาจมีประวัติของการดื่มหนักและอาจทำให้ยากที่จะตีความการเชื่อมโยงระหว่างการดื่มกับสุขภาพ