ยอดขายน้ำมัน ปตท. 8 เดือนแรกปีนี้โตร้อยละ 2.6

ยอดขายน้ำมัน ปตท. 8 เดือนแรกปีนี้โตร้อยละ 2.6 มั่นใจทั้งปีโตร้อยละ 4

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.มีแผนกลยุทธ์ต่อยอดสถานีบริการน้ำมันปตท.จากLife Station ไปสู่ Living Community ซึ่งเป็นทิศทางให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.เป็นศูนย์กลางชุมชน ไม่ใช่เฉพาะแค่ขายน้ำมันเท่านั้น แต่ให้ชุมชนโดยรอบสถานีบริการน้ำมันใช้เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันมี Living Community แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง คาดว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้าจะครบทั้ง 1,500 แห่งทั่วประเทศ ทำให้มีผลผลักดันยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการ ปตท.เพิ่มสูงขึ้น ช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 40.5 แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันจะมีการแข่งขันที่รุนแรงก็ตาม
สำหรับยอดขายน้ำมันสำเร็จรูปในช่วง 8 เดือนแรกของ ปตท.ปีนี้อยู่ที่ 13,700 ล้านลิตร เติบโตขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าภาพรวมของตลาดน้ำมันที่โตเพียงร้อยละ 1.8 มั่นใจว่าทั้งปีบริษัทฯ จะมียอดขายน้ำมันโตขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 4 หรืออยู่ที่ 26,000 ล้านลิตร โดยเป็นยอดขายน้ำมันในต่างประเทศประมาณ 1,000 ล้านลิตร เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 นี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว ทำให้มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น. – สำนักข่าวไทย